Best Vietnam Minecraft Servers


Top Minecraft Servers lists some of the Best Vietnam Minecraft Servers on the web to play on. Browse down our list and discover an incredible selection of servers until you find one that appears to be ideal for you! Click on a server to learn more about it, or just copy the ip address into your Minecraft client and find out for yourself just how great it is.Rank Server About

#1

VN Minecraft Servers

Mc.MineVui.Net

Mc.MineVui.Net
IP: MineVui.Net
Players Online
7
MC Version: 1.14
Game Modes: / / /

#2

VN Minecraft Servers

Vietmine

Vietmine
IP: vietmine.com
Players Online
55
MC Version: 1.14
Game Modes: / / / /

#3

VN Minecraft Servers

TheZWorld

TheZWorld
IP: mc.thezworld.net
Players Online
16
MC Version: 1.12.2
Game Modes: /

#4

VN Minecraft Servers

AEmine Server Minecraft Network

AEmine Server Minecraft Network
IP: aemine.vn
Players Online
36
MC Version: 1.15
Game Modes: / / / / /

#5

VN Minecraft Servers

VNMINE

VNMINE
IP: 66.70.193.213:25629
Players Online
0
MC Version: 1.15.1
Game Modes:

#6

VN Minecraft Servers

ZzMonterzZ

ZzMonterzZ
IP: Styxhaven.ddns.net
Server Status
Offline
MC Version: 1.12
Game Modes: / / / / /

#7

VN Minecraft Servers

NoismCraft

NoismCraft
IP: noism.ddns.net
Server Status
Offline
MC Version: 1.13.2
Game Modes: / / /

#8

VN Minecraft Servers

Styxhaven.ddns.net

Styxhaven.ddns.net
IP: Styxhaven.ddns.net
Server Status
Offline
MC Version: 1.12
Game Modes:

#9

VN Minecraft Servers

HypeLandmc.minecraftsv;plz join us

HypeLandmc.minecraftsv;plz join us
IP: HypeLandmc.aternos.me
Server Status
Offline
MC Version: Unknown
This server did not select any game modes.

#10

VN Minecraft Servers

minepixel

minepixel
IP: playminepixel.ddnsking.com
Server Status
Offline
MC Version: 1.8.8
Game Modes: / / / /

#11

VN Minecraft Servers

MineAOD-Attack Or Death

MineAOD-Attack Or Death
IP: MineAOD.com
Players Online
15
MC Version: 1.13
Game Modes: / /

#12

VN Minecraft Servers

MineSoya NetWork

MineSoya NetWork
IP: MineSoya.ga
Server Status
Offline
MC Version: 1.9.4
Game Modes: / / /

#13

VN Minecraft Servers

DuyBua server

DuyBua server
IP: duybuagaming1.aternos.me:0
Server Status
Offline
MC Version: Unknown
Game Modes:

#14

VN Minecraft Servers

VuresCraft

VuresCraft
IP: mc.VuresCraft.GQ
Server Status
Offline
MC Version: 1.12
Game Modes: / / / / / / / / /

#15

VN Minecraft Servers

MINESOYA

MINESOYA
IP: minesoya.com
Players Online
6
MC Version: 1.8
Game Modes: / / / / /

#16

VN Minecraft Servers

MNF - Minecraft Việt Nam

MNF - Minecraft Việt Nam
IP: mc-mnf.com
Players Online
0
MC Version: 1.8.8
Game Modes: / / / / /
  • 1

The Best Vietnam Minecraft Servers

Mc.MineVui.Net (MineVui.Net)

Game Modes: / / /

Sky Block - Acid Island - Towny - Faction (Sắp Ra Mắt)

Connect to this Minecraft 1.14 server using the ip MineVui.Net

Vietmine (vietmine.com)

Game Modes: / / / /

VietMine là server Minecraft của Việt Nam. Được thành lập ngày 1 tháng 3 năm 2015. Với sứ mệnh tạo ra một sân chơi bền vững, vui vẻ, kết nối tất cả cộng đồng người chơi Minecraft ở Việt Nam. Server bao gồm rất nhiều chế độ chơi khác nhau như: Survival, Factions, KingDom, Cretive, Skyblock, AcidIsland, KitPVP, Prison, Skywar, RPG và vô số các minigame khác. Hi vọng Server sẽ mang lại nhiều niềm vui cho các bạn như sứ mệnh của nó!

Connect to this Minecraft 1.14 server using the ip vietmine.com

TheZWorld (mc.thezworld.net)

Game Modes: /

Máy chủ TheZWorld gồm các cụm : Survival Islands là sự kết hợp giữa Skyblock và Survival. OnePieceRPG bám theo cốt truyện. EpicRPG thì đúng như tên của nó ! VPS 24/7 nói không với lag glitch! Staff thân thiện nhiệt tình. Sẽ còn update thêm nhiều cụm để anh em chơi !

Connect to this Minecraft 1.12.2 server using the ip mc.thezworld.net

AEmine Server Minecraft Network (aemine.vn)

Game Modes: / / / / /

Một server minecraft hàng đầu việt nam với nhiểu thể loại chơi mới mẽ và sáng tạo. truy cập để biết thêm thông tin về server bạn nhé!

Connect to this Minecraft 1.15 server using the ip aemine.vn

VNMINE (66.70.193.213:25629)

Game Modes:

Xin Chao Ae Viet Nam

Connect to this Minecraft 1.15.1 server using the ip 66.70.193.213:25629

ZzMonterzZ (Styxhaven.ddns.net)

Game Modes: / / / / /

Mong mọi người ủng hộ sv

Connect to this Minecraft 1.12 server using the ip Styxhaven.ddns.net

NoismCraft (noism.ddns.net)

Game Modes: / / /

Server đặt tại Việt Nam, chấp nhận client crack. Không có mod gì khác ngoài hệ thống sở hữu đất đai. Dành cho người muốn trải nghiệm Minecraft thuần túy, pha thêm những nét của thế giới thực.

Connect to this Minecraft 1.13.2 server using the ip noism.ddns.net

Styxhaven.ddns.net (Styxhaven.ddns.net)

Game Modes:

SERVER VER 1.12.2
SKYBLOCK
FACTION RPG
SKYFACTORY3

Connect to this Minecraft 1.12 server using the ip Styxhaven.ddns.net

HypeLandmc.minecraftsv;plz join us (HypeLandmc.aternos.me)

This server did not select any game modes.

THIS IS A OP FACTION SERVER {WE NEEDING ADMIN AND HELPER}

Connect to this Minecraft Unknown server using the ip HypeLandmc.aternos.me

minepixel (playminepixel.ddnsking.com)

Game Modes: / / / /

Welcome to minepixel server
here we have
skywar
bedwar
skyblock
towny and uhc
and also has a perfect anti-hacking system
join now !!!!!!!!!!!

Connect to this Minecraft 1.8.8 server using the ip playminepixel.ddnsking.com

MineAOD-Attack Or Death (MineAOD.com)

Game Modes: / /

MineAOD - Server Skyblock Free coin

Connect to this Minecraft 1.13 server using the ip MineAOD.com

MineSoya NetWork (MineSoya.ga)

Game Modes: / / /

Ip: MineSoya.ga
Sv MineSoya là một máy chủ mới.
Mong mọi người chơi và ủng hộ sv chúng tôi
Quảng cáo sv, rủ thêm người vô sv chơi
Hiện sv gồm: Lobby, Opskyblock, Faction Rpg và Skywars
Hãy donate ủng hộ sv chúng tôi

Connect to this Minecraft 1.9.4 server using the ip MineSoya.ga

DuyBua server (duybuagaming1.aternos.me:0)

Game Modes:

Server game for Cracked person it not always online But Everyone can join
Vote to be OP

Connect to this Minecraft Unknown server using the ip duybuagaming1.aternos.me:0

VuresCraft (mc.VuresCraft.GQ)

Game Modes: / / / / / / / / /

Server IP: mc.VuresCraft.GQ
Versions can join: 1.8.x - lastest
Recommend version: 1.12.2 (Optifine, Vanilla)
In-game language: English

- Massive building and survival server.
- With passion, we create a network for all players who love building and surviving mode.

________________________________
Servers detail:
http://vurescraft.is-great.net/wiki

Connect to this Minecraft 1.12 server using the ip mc.VuresCraft.GQ

MINESOYA (minesoya.com)

Game Modes: / / / / /

IP: minesoya.com
Version: 1.8.x to new

Connect to this Minecraft 1.8 server using the ip minesoya.com

MNF - Minecraft Việt Nam (mc-mnf.com)

Game Modes: / / / / /

Máy chủ Minecraft Việt Nam, ổn định không lag, hướng tới dài lâu! Tham gia ngay nào!

Connect to this Minecraft 1.8.8 server using the ip mc-mnf.com

Random Server Videos