MeowSMP.net - Slimefun SMP #1 VNTags: Hardcore Magic World PvP Survival

Giới thiệu về MeowHouseSMP Slimefun !
Slimefun SMP là một thể loại khá là mới ở Việt Nam. Các bạn thường sẽ thấy Slimefun Skyblock các kiểu nhưng ở đây chúng tôi có Slimefun SMP. Vậy chúng ta cùng đi tham quan máy chủ này nào :)

Máy chủ MeowSMP có các tiện ích cần thiết để các bạn có thể cày cuốc xuyên đêm trong server bọn mình. Bao gồm:
+ Các câu lệnh cơ bản: home, sethome, warp, back,...
+ Warp để trao đổi đồ
+ Kỹ năng người chơi và mobs
+ Full các loại addons slimefun (jetpacks, generators, energy,...)
+ Đua top đánh BOSS
+ Hệ thống 4 mùa hiệu ứng đẹp
...và còn nhiều thứ khác !
Máy chủ chúng tớ hoạt động 24/7 với hiệu năng cao (ping 7ms-20ms/19-20TPS) để các bạn có thể chơi mượt mọi lúc mọi nơi. Chúng tớ chào đón tất cả các Minecrafter và Speedrunner đến với server chúng tớ để cày cuốc và PvP. Bạn sẽ được dịch chuyển đến một địa điểm bất kỳ trong map khi vào lần đầu nên sẽ không có lobby, NPCs... Hãy gõ /help nếu bạn cần trợ giúp !
Máy chủ chúng tớ còn có Discord để giao lưu và gặp gỡ những người mới. Tham gia với lệnh /discord

Vì còn là một máy chủ non trẻ nên chúng tớ rất mong các bạn thông cảm nếu có gì chưa ổn và mong các bạn sẽ giúp máy chủ chúng tớ phát triển ạ <3

Địa chỉ: meowsmp.net.

Chúc các bạn cày cuốc vui vẻ Hapi hapi :3


English:
MeowSMP is a Vietnamese Minecraft SlimeFun SMP server with all the necessary features for players to enjoy the game throughout the night. Upon joining, players will be teleported to a random location on the map, with no lobby or NPC (type /help if you need help). It includes basic commands such as /home, /sethome, /warp, /discord, and /back. The server also includes player skills, mobs, bosses, and SlimeFun addons such as jetpacks and generators. As it's still a young server, MeowSMP asks for players' understanding if any issues arise and welcomes feedback to aid in its development. The server also supports cross-play and can be accessed from Minecraft Java versions 1.16.x to 1.19.x as well as Bedrock Edition versions 1.19.82 to 1.20.0.

Vote for this server!

IP Address

VN Servers

  • 67/2,024 Players
  • 1.20.1 Version
  • 97.6% Uptime
  • 1 hour Last Ping
  • 9 Votes

Random Server Videos