SAIGONMC


Minecraft Server

Tags: Economy Minigames Survival Vanilla

SaigonMC - Sài Gòn Minecraft là một server Minecraft Việt Nam với chủ đề đa vũ trụ, đa dạng trò chơi và các tính năng cực kỳ hấp dẫn.

Vote for this server!

Us:  
  • 33/34 Players
  • 1.18.1 Version
  • 97.3% Uptime
  • 39 minutes Last Ping
  • 1,945 Votes

Random Server Videos