LIGHTSV


Tags: Economy Survival

SERVER MINECRAFT SINH TỒN [LIHTSV.MINE.BZ].
Tham gia server và đăng nhập để chơi. Máy chủ sẽ có những tính năng giống các server khác.
Nhập ip server dưới đây để tham gia cùng mọi người.
MCPC
IP: lightsv.mine.bz:27015
PB: 1.20.1
MCPE
IP: lightsv.mine.bz
PORT: 27015
PB: 1.20.51+

> Discord: (trong máy chủ).
> Donate: hiện tại máy chủ đã phải thu gọn bản đồ thế giới xuống còn 10k block do không đủ kinh phí. Nếu bạn giàu hoặc có tiền xin hãy donate số tiền đó cho máy chu và bạn sẽ sở hữu toàn bộ kĩ năng kể cả từ 1-5k

English:
LIGHTSV is a cross-play Minecraft Survival server for players who speak Vietnamese. It shares many of your favorite features from other SMP servers, including economy! LIGHTSV also has a Discord you can join, which you can get the invite link to in-game. The server works with versions 1.20+, and you use the same port (27015) to connect from Java and Bedrock.

Vote for this server!

IP Address

VN Servers

  • Offline! Players
  • 1.20 Version
  • 51.7% Uptime
  • 1 day Last Ping
  • 0 Votes

Random Server Videos