The Hermit Kingdom


Minecraft Server

Tags: Anarchy Cracked

The Hermit Kingdom là một server sinh tồn không luật miễn phí dành cho người chơi Minecraft được tích hợp thêm nhiều tính năng thú vị để việc sinh tồn cộng đồng của bạn trở nên hấp dẫn hơn.

Với không có bất kỳ hình thức nạp thẻ, donate nào, tiêu chí vì cộng đồng, luôn luôn miễn phí, mọi vật phẩm dù cao cấp nhất đều có thể cày cuốc được

Vote for this server!

  • Offline! Players
  • 1.16.4 Version
  • 55.9% Uptime
  • 2 days Last Ping
  • 0 Votes

Random Server Videos