Minealo


Minecraft Server

Tags: Dungeons Faction Survival Towny

Minealo là máy chủ Minecraft của Việt Nam bắt đầu hoạt động vào tháng 11 năm 2023. Đó là máy chủ Towny Dungeon với các sự kiện liên tục và gift code hàng tuần. Máy chủ cũng cho phép người chơi trao đổi vật phẩm và quyên góp, đồng thời hỗ trợ MC phiên bản 1.8 đến 1.20. Hãy tham gia ngay và tận hưởng chuyến phiêu lưu trên Minealo!


English:
Minealo is a Vietnamese Minecraft server that started in November or 2023. It is a Towny Dungeon server with continuous events and weekly gift codes. The server also allows players to trade items and donate, and it supports MC versions 1.8 to 1.20. Join now and enjoy an adventure on Minealo!

Vote for this server!

IP Address

VN Servers

  • 0/2,024 Players
  • 1.20 Version
  • 98.7% Uptime
  • 13 hours Last Ping
  • 1 Votes

Random Server Videos