LanderNetWork


Minecraft Server

Tags: Dungeons Economy Skyblock

Server Minecraft Việt Nam
=================================
- server với với nhiều tính năng thú vị
SkyBlock:
- Hệ thống nguyên tố
- LevelPass theo mùa
- Đi phó bản cùng đồng đội để kiếm trang sức buff sức mạnh
- Dungeon nơi farm quái rơi đồ không hồi kết
- Hệ thống câu cá thú vị với tỉ lệ đứt dây câu khi cần bạn quá yếu

============================
Hãy đến với chung tôi ngay nào còn chừng chờ gì nữa
- với sự hứa hẹn server sẽ ngày càng cập nhật nhiều thể loại thú vị hơn nữa


English:
LanderNetWork is a Vietnamese Minecraft Skyblock server featuring an elemental system, a seasonal LevelPass, teams, an economy, events, bosses, and a fishing system where there is a chance of your fishing line breaking if you are too weak. The server also has dungeons with monster farms that endlessly drop items and jewelry that buffs your strength! LanderNetWork promises to keep the server updated and interesting, which is one of the many reasons you should join!

Vote for this server!

  • Offline! Players
  • 1.20 Version
  • 37.8% Uptime
  • 2 hours Last Ping
  • 0 Votes

Random Server Videos