LAVAMINE


Tags: Adventure Dungeons Faction Survival

Server FACTION cày cuốc săn boss .

IP: LAVAMINE.XYZ
PHIÊN BẢN: 1.16.5

Không p2w, mọi vật phẩm trong game bạn đều có thể cày.

Các tính năng trong game: Tiếp tế, Boss, KOTH,...
Hệ thống custom world nên mọi công trình đều mới và đẹp hơn
Hệ thống phù phép mới với hơn 300 ce mới
Hệ thống mở khóa phù phép cơ bản, bạn có thể phù phép 1 vật phẩm tới cấp độ 15
Hệ thống boss xuất hiện mỗi 1 giờ 1 lần.
Tiếp tế xuất hiện mỗi 2h 1 lần.
KOTH vào 19h tối hằng ngày
Chết mất 25% đồ

Còn rất nhiều tính năng mới mời các bạn vào server tham khảo.

Vote for this server!

IP Address

VN Servers

  • Offline! Players
  • 1.16.5 Version
  • 43.9% Uptime
  • 3 days Last Ping
  • 0 Votes

Random Server Videos