Hiluin Thematic Minecraft Servers


Tags: Faction Survival

Türkiye'den bağlanan oyuncular için düşük ping değeri garantisi.
Bir adet 1.8 Factions ve bir adet son sürüm Yüzüklerin Efendisi temalı olmak üzere hali hazırda aktif olan 2 sunucu.

Vote for this server!

  • Offline! Players
  • 1.17.1 Version
  • 54.4% Uptime
  • 1 week Last Ping
  • 0 Votes

Random Server Videos