Eventyrlivet


Minecraft Server

Tags: Adventure Creative Economy Mcmmo PvP Skyblock Survival Towny

Eventyrlivet
Eventyrlivet ble til da NordenMC og CloudRealms bestemte seg for å slå sammen. Vi ønsket å slå sammen våre felleskap for å gi folk det beste av to verdener, næmlig Skyblock og Survival

Eventyrlivet er et sted hvor alle kan spille det de vil, og ha det kjekt. Vi vil også få Bedwars!
Vi hos Eventyrlivet håper på å gi deg den Beste opplevelsen vi kan!

Bli med nå på mc.eventyrlivet.no
Og på vår discord server: discord.eventyrlivet.no

Vote for this server!

  • Offline! Players
  • 1.15 Version
  • 57.8% Uptime
  • 4 days Last Ping
  • 0 Votes

Random Server Videos