Livecraft


Tags: Survival

Livecraft to polski serwer survivalowy, który charakteryzuje się tym, że jest podzielony na kwartały. Oznacza to, że istnieją cztery mapy, które zmieniają się odpowiednio wraz ze zmianą pory roku. Dane gracza, jego ekwipunek, działki są zapisywane, tak więc można kontynuować swój postęp w kolejnym roku. Zobacz sam, jak to wygląda i dołącz do nas! W przygotowaniu także inne tryby.


English:
Livecraft is a Polish Minecraft survival server, which is characterized by the fact that it is divided into quarters. This means that there are four maps that change accordingly as the seasons change. Player data, inventory, and plots are saved so players can continue their progress in the next season. The server also has plans to include other gamemodes as well. See for yourself what it looks like by joining Livecraft!

Vote for this server!

  • 0/500 Players
  • 1.20.4 Version
  • 99.1% Uptime
  • 4 days Last Ping
  • 4 Votes

Random Server Videos