PokeSky


Minecraft Server

Tags: Adventure Pixelmon Roleplay Skyblock

Czy marzyłeś kiedyś o połączeniu dwóch swoich ulubionych gier - Minecrafta i Pokemonów? Teraz możesz to zrobić na serwerze PokeSky! To pierwszy w Polsce serwer Minecraft Pokemon bez modów, który oferuje graczom niesamowitą przygodę w świecie pixeli i potworów.

Na serwerze PokeSky każdy gracz może wcielić się w trenera Pokemonów i zacząć swoją przygodę w pełnym RPG stylu. Spawnpointy ustawione są ręcznie na mapie, co sprawia, że początkowe etapy gry są bardziej realistyczne i wymagają od gracza większego wysiłku. Walcz z dzikimi Pokemonami, zdobywaj doświadczenie i pokonuj kolejne wyzwania, by stać się najlepszym trenerem w regionie.

Walka na serwerze PokeSky jest dynamiczna i unikalna. Skille uwalniają gracza i mają na nie czasowy cooldown, zamiast punktów użyć znanych z klasycznych gier Pokemon. Dzięki temu, gracz ma większą kontrolę nad walką, co czyni ją bardziej emocjonującą i pełną niespodzianek.

To jednak nie wszystko, co oferuje serwer PokeSky. Na serwerze pojawiły się również rzadkie odmiany Pokemon, które są również bossami, a ich pokonanie daje graczowi nie tylko wielką satysfakcję, ale i cenne nagrody.

Jeśli szukasz czegoś jeszcze bardziej wyzwaniem, to spróbuj swoich sił na trybie skyblock z double jumpem. W tym trybie gracz zostaje porzucony na wyspie z niewielkimi zasobami i musi zdobywać coraz więcej surowców, by przetrwać i rozwijać swoją wyspę.

Warto również wspomnieć, że serwer PokeSky jest non-premium, co oznacza, że można na niego wejść bez zakupionej gry Minecraft (pod warunkiem, że gracz użyje niezajętego nicku). To świetna okazja, by spróbować swoich sił w grze i zacząć swoją przygodę z Pokemonami.

Dołącz do serwera PokeSky i stań się najlepszym trenerem Pokemonów w Polsce!


English:
Have you ever dreamed of combining two of your favorite games - Minecraft and Pokemon? Now you can do it on the PokeSky server! This is the first Polish Minecraft Pokemon server in Poland without mods, which offers players an amazing adventure in the world of pixels and monsters.

On the PokeSky server, every player can become a Pokemon trainer and start their adventure in a full RPG style. Spawnpoints are set manually on the map, which makes the early stages of the game more realistic and requires more effort from the player. Fight wild Pokemon, gain experience and overcome challenges to become the best trainer in the region.

Combat on the PokeSky server is dynamic and unique. Skills free the player and have a cooldown on them, instead of using points known from classic Pokemon games. Thanks to this, the player has more control over the fight, which makes it more exciting and full of surprises.

However, that's not all the PokeSky server has to offer. Rare types of Pokemon have also appeared on the server, which are also bosses, and defeating them gives the player not only great satisfaction, but also valuable prizes.

If you're looking for something even more challenging, then try your hand at skyblock mode with double jump. In this mode, the player is left stranded on an island with few resources and must acquire more and more resources to survive and develop their island.

It is also worth mentioning that the PokeSky server is non-premium, which means that you can enter it without buying Minecraft (provided that the player uses an unoccupied nickname). This is a great opportunity to try your hand at the game and start your adventure with Pokemon.

Join the PokeSky server and become the best Pokemon trainer in Poland!

Vote for this server!

  • 1/500 Players
  • 1.19 Version
  • 100% Uptime
  • 1 week Last Ping
  • 1 Votes

Random Server Videos