MuCraft


Minecraft Server

Tags: Economy PvE Survival Vanilla

Svensk survival server (SMP) med en mysig och lugn atmosfär för dig att bygga och leva tryggt. Vi har funnits i flera år och erjuder nog den enda platsen för spelare att kunna gå tillbaka flera år i tiden och kolla på vad man byggt och åstadkommit i spelet. Varmt välkommen till MuCraft!


English:
MuCraft is a Swedish Minecraft survival server with a warm cozy atmosphere for players to safely build and play in. It was founded in 2011 and has been around ever since. Features on this SMP server include an economy, land claiming, 35 ranks and more. MuCraft is a server from Sweden with a friendly community, which makes it perfect for meeting new friends or making a name for yourself!

Vote for this server!

  • Offline! Players
  • 1.20.1 Version
  • 99.8% Uptime
  • 4 hours Last Ping
  • 135 Votes

Random Server Videos