TroxMC


Minecraft Server

Tags: Oneblock Skyblock

TroxMC är en Svensk Minecraft skyblock och Survival server. Servern startades för första gången 2016 och har sedan dess funnits i flera versioner. Gå med TroxMC och dess community idag för en Svensk spelupplevelse!

Vote for this server!

  • Offline! Players
  • 1.19 Version
  • 66% Uptime
  • 5 days Last Ping
  • 0 Votes

Random Server Videos