Mekanika (SWEDISH ONLY)


Minecraft Server

Tags: Economy Mcmmo Towny

En svensk towny server med flera custom items och tekniska plugins, tex itemsadder, slimefun och nova. Vi har även Terralith2 som datapack för worldgen.

Vote for this server!

IP Address

SE Servers

  • 0/10 Players
  • 1.12.2 Version
  • 86.6% Uptime
  • 1 week Last Ping
  • 1 Votes

Random Server Videos