MilasMC / TÜRK SURVIVAL SUNUCUSU /1.20.4Tags: Survival

PC&MOBiL
Sunucu ip: oyna.milasmc.com
Sürüm: 1.20.4
Giriş yapılabilir sürümler: 1.16.5/1.20.4
Mobil giriş bağlantı noktası: 19132

Vote for this server!

  • 46/500 Players
  • 1.20.4 Version
  • 87.6% Uptime
  • 3 hours Last Ping
  • 707 Votes

Random Server Videos