PrlekCraft Slovenija - Nova Sezona


Minecraft Server

Tags: Adventure Cracked Economy Spigot Survival Towny

PrlekCraft strežnik ponuja slovensko doživetje survivala na verziji 1.19.2 . Za boljšo izkušnjo smo dodali tudi nekaj unikatnih funkcij, predmetov in ukazov.

Vote for this server!

  • Offline! Players
  • 1.19-rc2 Version
  • 69.6% Uptime
  • 3 days Last Ping
  • 0 Votes

Random Server Videos