Basalt


Minecraft Server

Basalt е vanilla сървър без допълнителни модовe, винаги е на най-новата версия на играта и uptime 24/7 и е с whitelist който изяви желание да се присъедини да влезе в discord канала ни.

Vote for this server!

  • Offline! Players
  • 1.16.5 Version
  • 37.7% Uptime
  • 1 week Last Ping
  • 0 Votes

Random Server Videos