Best 2023.3 Minecraft Servers


Top Minecraft Servers lists some of the Best 2023.3 Minecraft Servers on the web to play on. Browse down our list and discover an incredible selection of servers until you find one that appears to be ideal for you! Click on a server to learn more about it, or just copy the ip address into your Minecraft client and find out for yourself just how great it is.Rank Server About

#1

VN Minecraft Servers

NIGHTHMC

NIGHTHMC
IP: nighthmc.ddns.net
Server Status
Offline
MC Version: 2023.3
Game Modes: / / / / / /
  • 1

The Best 2023.3 Minecraft Servers

NIGHTHMC (nighthmc.ddns.net)

Game Modes: / / / / / /

chào mừng đến với NIGHTHMC nơi có cụm server như :
- ZAS ( Zombie Apocalypse Survival) : Ở cụm server này, bạn sẽ cùng các thành viên khác chạy trốn, chống lại đại dịch zonbie. Việc bạn cần làm là hợp tác với mọi người và chống lại bọn zombie bị nhiễm đó.
Thuốc giải chính là những loài cây thảo dược được mọc khắp nơi, nãy thu thập đủ và bạn sẽ sống. hên xui, uống không kịp vẫn ngỏm
Thức ăn chính là nguồn sống của các bạn, hãy tìm cách phát triển mùa vụ nhanh nhất có thể trước khi đêm xuống
Thịt thối rửa là 1 loại đồ ăn khó có thể ăn được, hãy lưu ý khi bạn quyết định. có thể bạn sẽ chính là người giết đồng đội của bạn
Sẽ luôn có 1 nhân vật bí ẩn bán những món đồ giúp bạn chống lại đại dịch này. Người này luôn di chuyển vào rạng sáng, hãy tìm họ quanh khu vực bạn
Súng do bạn thiết kế. Hãy tạo cho riêng mình 1 khẩu súng đủ mạnh để 1 shot lũ zombie này
*cụm ZAS được code plugins riêng chỉ có server có
- SMP : là server SMP bình thường với phiên bản mới nhất từ 1.19 - 1.20
- Skyblock : Sắp tới


English:
NIGHTHMC is a Vietnamese Minecraft network featuring multiple MC servers. One of the servers is called ZAS (Zombie Apocalypse Survival), where players must work together to fight off infected zombies and collect herbal plants for the antidote. Food is essential for survival, and players must find a way to grow crops before nightfall. There is a mysterious character who sells helpful items too, and players can design their own guns to fight zombies. The network also has a vanilla SMP server and plans on releasing a Skyblock server soon.

Connect to this Minecraft 2023.3 server using the ip nighthmc.ddns.net

Random Server Videos