SalooNW MinecraftTags:

Türkiye'nin yeni minecraft sunucusu Saloon Çay Ocağı! Herkesi Türkiye'nin en yeni ve parlak sunucusuna bekleriz. 5 yılı aşkın tecrübesi ile Semosedo'nun yeni sunucusu!

Vote for this server!

Us:  
  • 20/2,018 Players
  • 1.12 Version
  • 98.4% Uptime
  • 9 hours Last Ping
  • 138 Votes

Random Server Videos