BPTCloud VN


Minecraft Server

Tags: Adventure Dungeons Mcmmo

- Server đơn giản mở nha nhằm mục đích giải trí, mọi thứ đều có thể miễn phí nếu bạn hoạt động và cày cuốc chăm chỉ, kể cả Battlepass cũng sẽ miễn phí nếu bạn chăm chỉ cày cuốc và các rank bậc cao cũng vậy.
- Server cũng sẽ có thể sập bất cứ lúc nào tại thiếu kinh phí khi chỉ có mình và 3 người bạn khác đều là học sinh góp tiền vào để thuê vps mở server, nếu bạn chơi mà cảm thấy hay mà muốn ủng hộ bọn mình thì có liên hệ trực tiếp qua đường link discord của server BPTCloud.
- Do kinh phí thuê vps để duy trì khá đắt đối với 4 đứa học sinh chúng mình thì chỉ có thể thuê được vps 4c8g nên chuyện nhiều người tham gia vào server là quá sức đối với chiếc vps cùi như vậy nên mong mọi người thông cảm.
*Đây là đường link Discord của server tụi mình: https://discord.gg/hyR49Qcd các bạn có thể tham gia và nói chuyện bàn tán cùng tụi mình.


English:
BPTCloud is a Vietnamese Minecraft survival server where everything can be free if you work hard enough for it. It has been upgraded to include features like RPG elements, skills, and dungeons. There are also ranks and a battlepass. Join BPTCloud today for some high-quality Minecraft-themed entertainment!

Vote for this server!

  • Offline! Players
  • 1.19.4 Version
  • 38.9% Uptime
  • 5 days Last Ping
  • 0 Votes

Random Server Videos