SEVS Vanilla


Tags: Adventure Bukkit Economy Spigot Vanilla Whitelist

Velkommen til SEVS Norge sin Offisielle Minecraft server, dette er en server for alle over 13 år som ønsker en hyggelig og aktiv server.

For og bli whitelisted så må du bli med i vår Discord-kanal som er https://discord.gg/sevsnorge og gå til "Spillbua" --> "#minecraft-regler".

Husk og lese reglene for både discord serveren og Minecraft serveren når du blir med, så sees vi :D

join oss pa discord: https://discord.gg/sevsnorge


English:
SEVS Vanilla is an active Norwegian Minecraft server for anyone friendly and over 13. The server is whitelisted, so to play you will need to join its Discord and apply. The first thing you should do after joining is to read the rules for both the Discord and the Minecraft server. After that, you'll be ready to start your new adventure on the SEVS Vanilla server!

Discord: https://discord.gg/sevsnorge

Vote for this server!

  • 1/50 Players
  • 1.19.4 Version
  • 95.7% Uptime
  • 1 day Last Ping
  • 1 Votes

Random Server Videos