Lollos SMPTags: Bukkit Spigot Survival

Välkommen till Lollos SMP! Servern startades först av Lollo när hon streamade på twitch, och har sedan byggts ut! Vi har ett gäng spelare som är inne ofta, och det är lätt att bli en del av "gänget". Snart släpps "Lollos Smp, the collapse" vilket kommer vara ett halloween-event veckan under halloween. Det vill ni inte missa, så joina idag! Alla är välkomna på servern <3

Tekniska funktionaliteter:
På Lollos SMP använder vi två datapacks till våra dimensioner för att "fläska ut" det lite. Vi har /home och /spawn till spelare.
Vi har:
- 1.9 till 1.19.2 support
- Bedrock Edition support (port: 19132)
- Claims
- Homes
- Voice chat
- Ett trade plaza!
- Bonustimmar (haste tex)
- Easter eggs

Välkommen in!

English:
The Swedish Minecraft server Lollo's SMP was first started by Lollo when she streamed on Twitch, and has since expanded! It has a bunch of players who are often online and it's easy to become part of the "gang". Soon "Lollos Smp, the collapse" will be released, which will be a Halloween event during the week of Halloween. You don't want to miss it! Everyone is welcome on the server, so join toady! <3

Highlights:
- /home and /spawn commands
- 1.9 to 1.19.2 support
- Bedrock Edition support (port: 19132)
- Claims
- Homes
- Voice chat
- A trade plaza!
- Bonus hours (e.g. rush)
- Easter eggs

Vote for this server!

  • Offline! Players
  • 1.19.2 Version
  • 55.7% Uptime
  • 8 hours Last Ping
  • 0 Votes

Random Server Videos