Replica.tk


Minecraft Server

Tags: Dungeons PvE PvP Roleplay Skyblock

•[REPLICA.TK] 1.8.8----1.19.x
*Thông tin máy chủ:
✓CỤM SKYBLOCK:
+Chế độ SKY DUNGEON với nhiều quái đa dạng đủ loại
+ Cày chay thì khỏi phải nói khó thôi rồi
+ Máy chủ sẽ mở 24/24 ( sau ngày ra mắt )
+ Nguồn tài nguyên vô hạn tha hồ mà đào tới chết

°HÌNH THỨC ĐUA TOP °
- ĐUA TOP ĐẢO
- ĐUA TOP MONEY

°GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC °
- Nguồn tài nguyên vô tận ở warp mining
- Đa dạng hình thức quái dungeon
- Còn rất nhiều chế độ và điều thú vị khác sẽ được ra mắt trong tương lai, phụ thuộc vào số member.
IP : REPLICA.TK ( 1.12.2 )
DỰ KIẾN NGÀY RA MẮT : 15h00 16/06/2022 👌

English:
Replica.tk is a Vietnamese Minecraft server for versions 1.8.8 through 1.19.x. Its a skyblock server that has a sky dungeon filled with various monsters of all kinds. Other features include top island race and top money race. There is also an endless supply of resources in warp mining! Many other modes and interesting things will be released in the future, depending on the number of members.

Vote for this server!

  • Offline! Players
  • 1.12.2 Version
  • 25.2% Uptime
  • 1 week Last Ping
  • 0 Votes

Random Server Videos