PrimeLand


Tags: Survival Towny

Một server chuyên về sinh tồn, nơi mà bạn sẽ phải thể hiện những kĩ năng cần thiết để có thể sống sót và trở thành kẻ đứng đầu. Ngoài ra server còn có những trang bị độc lạ, cùng với nhiều cách phối đồ khác nhau, giúp bạn thỏa sức tạo nên thương hiệu của mình.

English:
Minetown is a Vietnamese Minecraft server specializing in survival. Here you will have to demonstrate the skills necessary to survive and become the top. In addition, the server also has unique equipment along with many different ways to coordinate.

Vote for this server!

IP Address

VN Servers

  • Offline! Players
  • 1.18.2 Version
  • 35.2% Uptime
  • 1 week Last Ping
  • 0 Votes

Random Server Videos