ORP Network


Tags: Prison PvE PvP

Đây là máy chủ mình remade từ file mẫu JKPrison 3.0-newgen trước đó nếu các bạn thấy nó trên mạng cũng là chuyện thường nhưng tại máy chủ này mình sẽ bổ sung thêm các tính năng đặc trưng cho máy chủ của mình. Mong các bạn ủng hộ mình nhé!
- Manager: Hungdubai
- Admin/Mod: Yasualde

-- Play For Fun, Your Fun is Our Talents --

Vote for this server!

IP Address

VN Servers

  • Offline! Players
  • 1.12.2 Version
  • 30.9% Uptime
  • 1 day Last Ping
  • 0 Votes

Random Server Videos