WaZaY SMP


Tags: Spigot Survival Whitelist

[SWE] WaZaYツ SMP
Tja! Jag har nu valt att dra igång en SMP server, dvs ''Survival Mutliplayer''. Servern är ny, så det är inte den ultimata discord servern och minecraft servern, men det är såklart någon jag kommer sitta och utveckla så mycket som möjligt.
Servern är betald i 1 år framåt, så den kommer INTE att stängas ner om 1 vecka.

Info
- Whitelist? Semi-whitelist
- Version? 1.17.1 (JAVA)
- Raiding? Griefing? Det är INTE tillåtet att förstöra, ta någons grejer eller att döda!

Discord: https://discord.gg/BfuZH7W2k9

Vote for this server!

IP Address

SE Servers

  • Offline! Players
  • 1.7.10 Version
  • 46.2% Uptime
  • 1 week Last Ping
  • 0 Votes

Random Server Videos