Vrexy Network


Minecraft Server

Tags: Adventure BedWars Faction KitPVP Prison PvP Roleplay Skyblock Skywars Survival

Vrexy Network je jedan on najkvalitetnijih srpskih minecraft servera sa konstantim tps 20 i pingom ispod 40ms moze se pohvaliti kako nika da laga niti slicno, takodje ima i 6 brutalnih podservera (BedWars,Survival,Factions,Prison,KitPvP i SkyBlock).......

Vote for this server!

Us:  
  • 9/100 Players
  • 1.17 Version
  • 97.7% Uptime
  • 5 hours Last Ping
  • 2 Votes

Random Server Videos