Sweplay - Svensk Minecraft server


Minecraft Server

Tags:

Svensk Minecraft server!
Öppen dygnet runt, året runt! Vi är en av de enda i Sverige som har en Anarkivärld där allt är tillåtet. Om man inte tycker att det är roligt har vi en Main server med Towny, Ekonomi och som styrs av Demokrati!

Varmt Välkommen!

Vote for this server!

Us:  
  • Offline! Players
  • 1.16 Version
  • 29.7% Uptime
  • 2 days Last Ping
  • 0 Votes

Random Server Videos